Stanje svesti u kojem je koncentracija pažnje povećana i pod kontrolom druge osobe naziva se hipnozom.

Pojava posthipnotičke sugestije uzima se kao najuverljiviji dokaz da postoje nesvesni duševni procesi.

Koristi se u kardiologiji, akušerstvu, hirurgiji…

Advertisements