Čitavo vaspitanje mora biti usmereno ka ostvarivanju cilja koji je jedinstven.  Svi vaspitni činioci moraju biti jedinstveni.  Veoma je važno za vaspitanje da uticaji koji postoje u jednoj porodici budu jedinstveni. Takođe je veoma važno da se nastavnici slažu u svojim zahtevima, a ne da jedan traži jedno, a drugi nešto sasvim drugo.

Nikako ne znači da vaspitanika treba staviti pod stakleno zvono, izolovati ga i sačuvati ga od mogućih negativnih uticaja.Naprotiv, vaspitanika treba uključiti u realan život, naoružavati ga znanjempogledima, navikama, kod njega izgrađivati takvo ponašanje koje će mu pomoći da sam može da procenjuje šta je dobro, a šta ne, da se sam izbori za svoju slobodu.

Jedinstvenost uticaja vaspitnih činilaca ne može se postići ako se ne ostvare i neki drugi značajni zahtevi, kao što su na primer dostupnost, postupnost, sistwematičnost i doslednost tih utcaja.

Advertisements