Latest Entries »

HIPNOZA

Stanje svesti u kojem je koncentracija pažnje povećana i pod kontrolom druge osobe naziva se hipnozom.

Pojava posthipnotičke sugestije uzima se kao najuverljiviji dokaz da postoje nesvesni duševni procesi.

Koristi se u kardiologiji, akušerstvu, hirurgiji…

Advertisements

Čitavo vaspitanje mora biti usmereno ka ostvarivanju cilja koji je jedinstven.  Svi vaspitni činioci moraju biti jedinstveni.  Veoma je važno za vaspitanje da uticaji koji postoje u jednoj porodici budu jedinstveni. Takođe je veoma važno da se nastavnici slažu u svojim zahtevima, a ne da jedan traži jedno, a drugi nešto sasvim drugo.

Nikako ne znači da vaspitanika treba staviti pod stakleno zvono, izolovati ga i sačuvati ga od mogućih negativnih uticaja.Naprotiv, vaspitanika treba uključiti u realan život, naoružavati ga znanjempogledima, navikama, kod njega izgrađivati takvo ponašanje koje će mu pomoći da sam može da procenjuje šta je dobro, a šta ne, da se sam izbori za svoju slobodu.

Jedinstvenost uticaja vaspitnih činilaca ne može se postići ako se ne ostvare i neki drugi značajni zahtevi, kao što su na primer dostupnost, postupnost, sistwematičnost i doslednost tih utcaja.

Individualizovana nastava

Suština individualizovane nastave se može izraziti konstatacijom da je to nastava koja podrazumeva didaktičko-metodičke postupke prilagođene zadovoljenju individualnih potreba svakog učenika tako da se do maksimuma utiče na njegovo učenje, obrazovanje, vaspitanje i razvoj u celini. Individualizovana nastava pretpostavlja nastavnu situaciju u kojoj će svaki učenik moći nesmetano, da bez zastoja i uspešno ovlada sledećom etapom u procesu učenja i nastave.

Interesovanje za individualizovanu nastavu objašnjava se sledečim razlozima:

  • naučnim proučavanjima i kritikom kvaliteta nastave
  • izrazitim potrebama da se poboljša uspeh učenika
  • ekspanzijom znanja
  • nove obrazovne tehnologije, nastava uz pomoć kompjutera
  • rezultatima psiholoških proučavanja individualnih razlika među učenicima

Nastavniku ostaje vredno i mnogo potrebnije vreme za razgovore sa učenicima, humane diskusije, postavljanje izazovnih pitanja, za rad sa pojedincima, dijagnostikovanje pojedinih učenika, planiranje rada. Takva nastava ne daje nastavniku samo novu ulogu i nov status, već čini nastavu mnogo kreativnijom i za učenike i za nastavnike.